Lust.com.pl
Bez względu na obiegowe opinie, rozdawanie ulotek i ich roznoszenie do gospodarstw domowych w dalszym ciągu ma sens i jest skuteczną formą reklamy. Pod warunkiem, że kolportaż jest przeprowadzony rzetelnie. Jeżeli ulotka jest dobrze skonstruowana i przyciąga uwagę klienta, z pewnością ją zachowa. Siedziba firmy
LUST Sp. Z o.o. ul. | Mikołajska 22 | 02-455 Warszawa

Oddział:
ul. Warszawska 10 | 05-074 Hipolitów

tel. kom. 503 304 161 fax. (22) 783 60 44
e-mail. info@lust.com.pl